top of page

Kompetanseområder

move_518483.png

Power BI og dataplattform

Vi hjelper våre kunder med alt fra å komme i gang med bruk av Power BI i organisasjonen til å sette opp avansert data plattform arkitektur.

Copilot (LLM) og AI

Oppsett og tilrettelegging for bruk av AI gjennom CoPilot. Vi hjelper deg i gang med din AI reise!

Process Mining

Med process mining kartlegger vi forretningsprosesser ved hjelp av data, på en brøkdel av tiden det tar med tradisjonell prosess kartlegging. Dette gjør det mulig å effektivt finne flaskehalser og ikke-verdiskapende aktiviteter i prosessen.

 

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning og ledelsesstøtte innen områdene målstyring, arkitektur, digital omstilling og ESG rapportering.

bottom of page