top of page
Image by Startaê Team

Datafangst, transformasjon og BI

Våre rådgivere er noen av de skarpeste i klassen på å transformere rådata til meningsfull innsikt og analyse. Vi er i tillegg leverandører av markedsledende plattformer som Microsoft Azure, Power BI og Qlik.

Vi hjelper våre kunder med rådgivning, implementering og drift av løsninger.


 

Fagområder:
Datavarehus
Dashboards og analyse

Avansert analyse

Mengden data vokser, men de aller færreste virksomheter evner å utnytte de mange fordelene ved datadrevet innsikt. Vi hjelper deg å utnytte og lære av tilgjengelige data på en måte som skaper store konkurransefortrinn for deg og din bedrift.


 

Fagområder:
Datamining
Maskinlæring

Prediksjon

Image by Alexander Sinn
Image by Clark Van Der Beken

Prosessforbedring

Med økt fokus på digitalisering kommer behovet for å automatisere prosesser eller manuelle oppgaver. 

I Intelligence har vi god kompetanse på automatisering av arbeidsprosesser, godkjenningsrutiner og informasjonsflyt.


 

Fagområder:
Prosesskartlegging

Automasjon

Process mining

Systemintegrasjon

Digitalisering handler om å få data til å flyte godt mellom systemer uten at folk må blandes inn.

Vi tilbyr både plattformer og kompetanse som sørger for at trådene samles og sikreren stabil infrastruktur.


 

Fagområder:
API

Plattform

Image by Marlon Corona
Image by note thanun

Digital omstilling

"Vi må bli mer digitale!"

 

Hørt den før? Det er ikke lett å vite hvordan man går i gang med en digital omstillingsprosess i organisasjonen. Hvilke prosjekter skal prioriteres? Hva gir størst effekt? Hvilken innvirkning har det på bedriften? Intelligence har rådgivere som kan hjelpe med å utarbeide den digitale strategien, rådgi med teknologiske og organisatoriske valg, og som gjerne tar ledelsen i omstillingsprosjekter.


 

Fagområder:
Digital strategi

Prosjektledelse

bottom of page