top of page
Image by Startaê Team

Power BI og Dataplattform

Våre rådgivere er noen av de skarpeste i klassen på å transformere rådata til meningsfull innsikt og analyse. Vi er i tillegg leverandører av markedsledende plattformer som Microsoft Azure, Power BI og Qlik.

Vi hjelper våre kunder med rådgivning, implementering og drift av løsninger.

Avansert analyse

Mengden data vokser, men de aller færreste virksomheter evner å utnytte de mange fordelene ved datadrevet innsikt. Vi hjelper deg å utnytte og lære av tilgjengelige data på en måte som skaper store konkurransefortrinn for deg og din bedrift.


 

Fagområder:
Datamining
Maskinlæring

Prediksjon

Image by Alexander Sinn
Image by Clark Van Der Beken

Prosessforbedring

Med økt fokus på digitalisering kommer behovet for å automatisere prosesser eller manuelle oppgaver. 

I Intelligence har vi god kompetanse på automatisering av arbeidsprosesser, godkjenningsrutiner og informasjonsflyt.


 

Fagområder:
Prosesskartlegging

Automasjon

Process mining

Bærekraftsrapportering

Det stilles stadig større krav til virksomhetenes bærekraftsrapportering (ESG). Fra og med 2024 innføres EUs bærekraftsdirektiv CSRD med tilhørende standarder. Intelligence har jlang erfaring med ESG rapportering og kan hjelpe med:

  • Rådgivning om hvilke krav som treffer din virksomhet

  • Design og arkitektur av data drevet og effektiv løsning for ESG rapportering

Image by Marlon Corona
bottom of page